ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η Γεωθερμία αποτελεί ήπια και σχετικά ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες . Η Χρήση της είναι γνωστή από την αρχαιότητα με την λειτουργία ιαματικών λουτρών.
Η κύρια κατάταξη των γεωθερμικών πεδίων γίνεται με βάση τη θερμοκρασία τους.
1.Πεδία χαμηλής ή μέσης θερμοκρασίας (ενθαλπίας), (50 – 150°C) αξιοποιούνται στη μεταφορά θερμότητας σε οικισμούς, θερμοκήπια, αλλά και μικρές βιομηχανικές μονάδες. 2.Πεδία υψηλής θερμοκρασίας (άνω των 150°C) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ηλεκτρισμού.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αγροτική παραγωγή παρουσιάζουν τα γεωθερμικά πεδία Χαμηλής Ενθαλπίας (25-80 °C) που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση χώρων, θερμοκηπίων , ιχθυοκαλλιέργειες και παραγωγή γλυκού νερού και τα Μέσης Ενθαλπίας (80 έως 150 °C) που χρησιμοποιούνται για θέρμανση ή και ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και μερικές φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισμού .
Αγροτικές χρήσεις:
- Θέρμανση θερμοκηπίων (θερμοκρασίες που απαιτούνται: 40-130οC)
- Ξήρανση δημητριακών (θερμοκρασίες: 40-80οC)
- Ξήρανση λαχανικών, φρούτων και καρπών (θερμοκρασίες: 40-70οC)
- Ξήρανση αγροτικών προϊόντων, όπως μύδι-κής, καπνού, βαμβακιού
- Θέρμανση εδάφους (θερμοκρασίες: 25-40οC)
- Υπεδάφια θέρμανση για πρωίμηση σπαραγγιών
- Θέρμανση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων και ποιμνιοστασίων
- Επεξεργασία γάλακτος (θερμοκρασίες: 70-120οC)
- Συντήρηση τροφίμων - παραγωγή ψύξης (θερμοκρασίες: 90-150οC)
- Καλλιέργεια μανιταριών (θερμοκρασίες: 20-60οC)
- Καθαρισμός κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων
Το κόστος εγκατάστασης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ανέρχεται σε 500-1000 Ευρώ ανά kW(th) για μονάδες που χρησιμοποιούν νερό από υδρογεώτρηση και σε 1000-1500 Ευρώ ανά kW(th) για μονάδες που χρησιμοποιούν γήινους εναλλάκτες. Όσον αφορά την απευθείας χρήση του γεωθερμικού ρευστού για θερμικές εφαρμογές τα κόστη ανέρχονται σε 200-1400 € / kW(th) και 0,005-0,035 € / kWh(th).
Οι απαιτήσεις σε έκταση γης για διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε m2 ανά παραγόμενη GWh για 30 χρόνια ανά μορφή ενέργειας είναι)
άνθρακας απαιτεί 3.640 σε m2 , το βιοαέριο 3600 m2, τα ηλιακά θερμικά 3.560 m2,τα φωτοβολταικά 3237 m2 , η αιολική ενέργεια 1335 m2, ενώ η γεωθερμία 404 m2 Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί η μορφή ενέργειας από γεωθερμία αποτελεί την φιλικότερη περιβαλλοντολογική μορφή.
Οι μέσες εκπομπές επιβλαβών αερίων από διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε kg/MWh παραγόμενης ενέργειας)
Άνθρακας CO2 1042 NOx 4,4 SOx 11,8
Πετρέλαιο CO2 893 NOx 12.4 SOx 1,6
Φυσικό αεριο CO2 453 NOx 1,4 SOx 0,0
Γεωθερμία CO2 95 NOx 0,3 SOx 0,1
Φωτοβολταικά CO2 135 NOx 0,3 SOx 0,4
Βιομάζα CO2 20 NOx 1,8 SOx 0,5
Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500 m) Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες στην περιφέρεια ΑΜΘ και μάλιστα στην πεδινή περιοχή του Δέλτα Νέστου έχουν εντοπισθεί δύο πολύ σημαντικά γεωθερμικά πεδία, στο Ερατεινό Χρυσούπολης και στο Ν. Εράσμιο Μαγγάνων Ξάνθης. Νερά άριστης ποιότητας μέχρι 70 °C και σε πολύ οικονομικά βάθη παράγονται από γεωτρήσεις στις εύφορες αυτές πεδινές περιοχές. Στην Ν. Κεσσάνη και στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης, σε μεγάλης έκτασης γεωθερμικά πεδία, παράγονται νερά θερμοκρασίας μέχρι 82 °C.
Παρ όλα αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω και αποτελούν μια σαφώς μορφή παραγωγής ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον και μικρού σχετικά κόστους κυρίως για την χρήση της στον αγροτικό τομέα το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρεπει την χρήση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: