ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΊΑ


Συμμετείχα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου όπου ετέθη και πάλι από το Επιμελητήριο της Καλαμάτας και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του , το θέμα της ίδρυσης Κινέζικων καταστημάτων , αποφασίστηκε τελικά η αντίδραση σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης και η προώθηση του θέματος στους αρμόδιους υπουργούς. Σημαντική επίσης ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Κασιμάτη επί της κατάθεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.
Επισημάνθηκε ότι η μείωση κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, του σχετικού ελλείμματος είναι βήμα αναμφισβήτητα προς την σωστή κατεύθυνση αλλά ανεπαρκές κάτω από τις σημερινές συνθήκες για τους εξής λόγους:
. Το έλλειμμα του 2009 έχει διογκωθεί τεχνητά
. Η προσδοκώμενη μείωση δε σηματοδοτεί την υλοποίηση κάποιου ενδιάμεσου καθοριστικού στόχου. Καθώς το σύμφωνο σταθερότητας προϋποθέτει έτσι και αλιώς έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ.
. Ορισμένα από τα μέτρα για την μείωση του ελλείμματος είναι μιας χρήσης (έκτακτη εισφορά κ.α.)
Οι θέσεις των Επιμελητηρίων συνοψίζονται σε ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής με πυλώνες:
. Τον εκσυγχρονισμό μέσα από μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την μείωση του σπάταλου και αδηφάγο κράτους.
. Πάταξη της φοροδιαφυγής με τους κατάλληλα οργανωμένους μηχανισμούς συλλογής φόρων αλλά και απλοποίηση του άδικου και αντιαναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.
. Συστηματική ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας με διεύρυνση επενδύσεων βελτίωση παραγωγικότητας, έμφαση στην καινοτομία,την ποιότητα, την προηγμένη τεχνολογία και την εξωστρέφεια
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2009
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ-ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Στην συνεδρίαση της ΚΕΕ στην ΔΕΘ έθεσα εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της μη εγγραφής υποκαταστημάτων διαφόρων επιχειρήσεων και τραπεζών στα Επιμελητήρια του τόπου δραστηριοποίησης τους.
Το θέμα θα εξετασθεί από τον νομικό σύμβουλο της Κεντρικής Ένωσης καθώς αφορούσε και όλα σχεδόν τα Επιμελητήρια της χώρας.